آخرین و جدیدترین درمان وزوز گوش

آخرین و جدیدترین درمان وزوز گوش

آخرین و جدیدترین درمان وزوز گوش

 

درمان وزوز گوش با دستگاه تحریک الکتریکی

 

دستگاه تحریک الکتریکی زبان

روش تحریک الکتریکی زبان که جدیدا بسیار بر روی آن آزمایش شده است نشان داده است که در کاهش علایم و بهبود تجربه بیماران با وزوز گوش در آزمایشات بالینی در مقیاس بزرگی بسیار کارامد بوده است. در شکل زیر نتایج درمان اولیه و بعد از 12 ماه تحریک زبان نشان داده شده است. در ابتدا 86.2% بیماران شرکت کننده بهبود در وضعیت وزوز گزارش کرده اند. همچنین 80.1% بیماران بعد از گذشت 12 ماه از شروع درمان اولیه در مورد بازگشت وزوز گوش شکایت نداشتند به این معنی که اثرات درمان باقی ماند و بهبود مشاهده شد.

 

آخرین و جدیدترین درمان وزوز گوش  

 

نحوه عملکرد دستگاه تحریک زبان

دستگاه تحریک زبان از تحریک الکتریکی ملایم زبان همراه با تحریک صوتی(نویز پهن باند یا تن خالص) به صورت همزمان استفاده می کند. این تحریک همزمان سبب ریلکس کردن و عملکرد جدید عصب ها در مغز جهت  کاهش توجه و حساسیت به صدای وزوز گوش می شود. این تحریک که نوعی تحریک سوماتوسنسوری می باشد از ساقه مغز تا کرتکس شنوایی و همچنین مراکز توجه و احساسی(سیستم لیمبیک) که می تواند در ایجاد وزوز گوش نقش مهمی داشته باشند را تحریک می کند. همچنین روش نورومدولاسیون در محدوده وسیعی از درمان ها نظیر افسردگی و درد نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

جدیدترین درمان وزوز گوش  

 

آیا تحریک الکتریکی برای تمام افراد با وزوز گوش مفید و موثر است؟

*وجود کم شنوایی شدید به این صورت که بیشتر از 40 دسی بل افت در فرکانس های پایین(250 و 1کیلوهرتز) یا بیشتر از 80 دسی بل در فرکانس های بالا(محدوده فرکانسی 2 کیلو هرتز تا 8کیلوهرتز) واجد شرایط استفاده از این دستگاه نمی باشند. در ادیوگرام زیر میزان افت شنوایی را در هر فرکانس نشان می دهد.

 

آخرین و جدیدترین درمان وزوز گوش  

 

*وجود دستگاه ضربان ساز قلب یا هر گونه وسیله ایمپلنت شده قادر به استفاده از این روش نمی باشد.

*خانم های باردار مگر اینکه از پزشک متخصص ارجاع داده شوند.

*وجود بیماری صرع یا هر شرایطی که ممکن است باعث اختلال و کاهش در هوشیاری فرد شود.

*اختلال در حساسیت زبان به دلیل قرارگرفتن الکترود مخصوص بر روی زبان

*وجود عفونت در گلو یا حفره دهانی واجد شرایط استفاده از تحریک الکتریکی زبان نمی باشند.

*وجود بیماری های عصبی به صورت مزمن یا متناوب توجه داشته باشید تمامی روش های درمان وزوز گوش دارای محدودیت هایی می باشند و برای تمامی افراد مناسب نمی باشند.  

 

مقالات مربوط به درمان وزوزگوش با دستگاه تحریک الکتریکی زبان در آزمایشات بالینی

 

مقاله اول:

در سال 2020 با موضوع تحریک همزمان الکتریکی و صوتی زبان

وزوز گوش در حدود 10 تا 15 درصد از جمعیت جهان را درگیر خود کرده است و به یکی از معضلات سلامت تبدیل شده است. در تحقیقات حیوانی و پایلوت بر روی انسان مشخص شد که ترکیب استفاده از تحریک الکتریکی سوماتوسنسوری(شامل تحریک زبان) و صوتی می تواند سبب پلاستیسیتی وسیع در سیستم شنوایی و بهبود در علایم وزوز گوش شود. تحریک الکتریکی سوماتوسنسوری می تواند به صورت گسترده از طریق راههای شنوایی سبب فعال شدن یا مدوله شدن عصب ها و مناطق مغزی شود. این مناطق شامل ساقه مغز تا کرتکس شنوایی و مناطق احساسی و توجه ای می باشد. مزایای تحریک همزمان یا جفت محرک های سوماتوسنسوری و صوتی می تواند سبب افزایش مدولاسیون یا اصلاح در مناطق مغزی مربوط به وزوز گوش می باشد که تکرار محرک ها از دو نقطه ورودی منجر به پلاستیسیتی بلند مدت می باشد(به این معنی که اثرات درمان در مدت طولانی تری ماندگار است).

در این مقاله به بررسی تحریک الکتریکی زبان و ارائه صوت به گوش به صورت همزمان بر روی انسان ها پرداخته شده است. در این بررسی 326 نفر که دارای وزوز مزمن بودند شرکت کردند. نتیجه درمان بالینی در طول 12 هفته و بعد از 12 ماه مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از بهبود و کاهش معنادار شدت وزوز بود. مقایسه بین امتیاز پرسش نامه های THI(پرسشنامه تعیین شدت وزوز) و TFI(پرسشنامه ارزیابی وزوز و اندازه گیری نتیجه درمان) در شروع و پایان درمان و همچنین مقایسه بین شروع درمان و 12 ماه بعد از درمان مشخص شد که عمده شرکت کنندگان(81%<) بعد از 12 هفته درمان بهبود در علایم وزوز گوش را تجربه کرده اند. همچنین بیشتر از 77% بیماران(بیشتر از 151 نفر شرکت کننده) بعد از 12 ماه از درمان کاهش قابل توجه در شدت وزوز گوش را بیان کردند.  

 

مقاله دوم:

بررسی کارامدی، ایمنی(عدم عوارض) و قابل تحمل بودن درمان در روش تحریک عصب تریژمینال(زبان) و ارائه صوت در گوش به صورت همزمان

فرضیه های علت شروع وزوز گوش

وزوز گوش به علت های مختلفی ممکن است ایجاد شود اما یکی از مهمترین عامل های ایجاد و شروع وزوز گوش کم شنوایی حسی عصبی می باشد. در این فرضیه به دلیل کاهش ورودی در سیستم شنوایی محیطی(حلزون و عصب شنوایی) ناشی از کم شنوایی سبب تغییرات در سازماندهی فعالیت عصبی در مسیرهای شنوایی و غیرشنوایی و در نهایت منجر به شروع وزوز گوش می شود. بخاطر داشته باشید یک عامل سبب وزوز گوش نمی شود و عامل های دیگری نظیر استرس، توجه به وزوز گوش، اضطراب، مشکلات احساسی و عاطفی، فشار عصبی و... در شروع و تشدید وزوز گوش نقش دارند. در افراد با شنوایی نرمال، صدا از طریق گوش خارجی و میانی به حلزون گوش منتقل می شود. در حلزون سلول های مویی ارتعاش صدا را به سیگنال های عصبی تبدیل و به عصب شنوایی منتقل می کنند. سیگنال های عصبی از طریق ساقه مغز، مغزمیانی و تالاموس به کرتکس شنوایی برای درک صدا منتقل می شوند. علاوه بر این در طول این مسیر درک صدا از طریق مراکز توجه ای و یادگیری اصلاح و مدیفای می شود.

همچنین اطلاعات زیادی از سیستم لیمبیک(مرکز کنترل احساسات و هیجانات) و مسیرهای غیرشنوایی نظیر راههای سوماتوسنسوری با شبکه شنوایی(مسیرهای عصبی شنوایی) همکاری دارند. در بیماران با وزوز گوش تغییرات ابنورمال در سازماندهی مسیرهای عصبی شنوایی سبب تغییر در فعالیت های عصبی در یک یا چند منطقه شنوایی می شود که در نتیجه شاهد وزوز گوش می باشیم. برای مثال کم شنوایی در فرکانس های بالا منجر به کاهش فعالیت در منطقه آسیب دیده و کاهش فعالیت در منطقه تالاموس(منطقه مربوط به فرکانس های بالا که دچار آسیب شده است) و کرتکس شنوایی می شود که در این حالت نورون ها به صداهای فرکانس های پایین بیشتر حساس می شوند(به این دلیل که فرکانس های پایین به صورت نرمال یا با آسیب کمتری نسبت به فرکانس های بالا می باشند). به دلیل این تغییر فرکانس و تغییر در الگوهای شلیک یا فعالیت عصبی (افزایش فعالیت یا تغییر در همزمانی عصب) بیماران درک صدا یا وزوز گوش را تجربه می کنند.

در مقالات جدید بیان شده است که سیستم شنوایی مرکزی برای جلوگیری از کاهش ورودی های محیطی و افزایش فعالیت در شبکه های عصبی شنوایی فعالیت یا جبران بیش از حد انجام می دهد. این افزایش فعالیت در شبکه عصبی شنوایی نه تنها سبب درک صدا(وزوز گوش) بلکه می تواند نه تنها باعث فعالیت بیش از حد قشر مغز و آگاهی از صدا(وزوز گوش) شود، بلکه می تواند جنبه های عاطفی و شناختی/حافظه را با درک وزوز گوش مرتبط کند(به این معنی که مراکز احساسی(لیمبیک) و شناختی/حافظه(هیپوکامپ و آمیگدال) نیز در بیماران با وزوز گوش درگیر و نقش مهمی دارند). درمان های مرسوم برای وزوز گوش محرکات شنوایی شامل جبران صدا(سمعک) یا صدادرمانی(ماسکر، تن های متوالی، موسیقی درمانی) می باشد. براساس مطالعات گسترده بر روی حیوانات و چندین مطالعه بر روی انسان ایجاد پلاستیسیتی قوی در مغز یا تغییرات عصبی در سیستم شنوایی با استفاده از تحریک صوتی در ترکیب با ورودی های غیرشنوایی شامل تحریک عصب واگ، سوماتوسنسوری، تریژمینال فراهم می شود(روش bimodal neuromodulation).

ورودی های سوماتوسنسوری یا تریژمینال می تواند سبب فعال کردن یا اصلاح نورون ها از طریق راههای شنوایی(ترکیب صدا با محرکات الکتریکی در مناطق مختلف بدن) و بازگشت الگوهای ابنورمال نورون های شنوایی مربوط به وزوز گوش نقش داشته باشند. در مطالعات حیوانی ترکیب محرک صدا با تحریک الکتریکی زبان می تواند سبب تغییرات شدید در طول سیستم شنوایی(از مغز میانی تا کرتکس شنوایی) که به طور بالقوه می تواند وزوز گوش را درمان کند(در واقع این روش تمامی مسیرهای شنوایی از پایین تا بالا را تحریک و طبق مقالات سبب بازگشت و تغییر الگوهای فعالیت عصبی می شود).  

 

مقاله سوم:

تحریک مغز در سال 2022 (case series)

تحریک صدا در ترکیب با تحریک الکتریکی مسیرهای عصبی غیرشنوایی شامل عصب واگ، تریژمینال و دیگر عصب های سوماتوسنسوری می تواند باعث پلاستیسیتی عصبی مرتبط با وزوز گوش و بهبود قابل توجه در علایم وزوز شود. فعال کردن عصب تریژمینال نظیر تحریک الکتریکی زبان یا صورت می تواند از طریق مسیرهای شنوایی سبب مدوله شدن یا تغییرات در عملکرد احساسات، شناخت و توجه شود که در وزوز گوش نقش مهمی دارند. در این مقاله در حدود 20 بیمار با سابقه حداقل 3 ماه و بیشتر شرکت کردند که نتایج براساس پرسشنامه THI در شروع و پایان درمان و همچنین 6 هفته و 12 هفته بعد از پایان درمان(فالو آپ بیماران) بررسی شدند. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید در حدود 85% بیماران از تحریک الکتریکی زبان با تحریک صوتی رضایت داشتند.

در شکل A میانگین تغییرات در پرسشنامه THI نشان داده شده است به این صورت که میانیگن میزان معلولیت ناشی از وزوز در پایه در حدود 46 بود و بعد از درمان میزان معلولیت ناشی از وزوز به حدود 10 رسید.در شکل B(سمت راست تصویر) میزان بهبود و کاهش علام وزوز گوش برای هر فرد مشخص شده است.

جدیدترین درمان وزوز گوش

 

این روش نسبت به سایر روش های درمان وزوز(مانند روش های شناختی رفتاری شامل انواع مختلف مشاوره، روان درمانی، آموزش، مداخلات رفتاری که در حدود 8-12 ماه زمان نیز دارد) امکان انجام مراحل درمان(مدت درمان 6 تا 12 هفته به طول می انجامد) را در خانه فراهم می کند در نتیجه امکان درمان وزوز در جمعیت بالا قابل انجام می باشد.  

 

شنوایی سنجی و سمعک فراشنوا

کلینیک شنوایی، سمعک و وزوز فراشنوا با استفاده از جدیدترین روش ها و دستگاه ها در زمینه درمان وزوز گوش فعالیت دارد و تاکنون توانسته است بسیاری از افرادی که سالیان سال از وزوز گوش رنج می برند درمان کند. همچنین در این مرکز تجویز انواع سمعک های نامریی، داخل گوشی و پشت گوشی ریک با تکنولوژی هوشمند از برندهای معتبر اتیکن، برنافن، سیگنیا، فوناک، یونیترون و سایر برندهای سمعک انجام می شود.

جهت مشاوره تلفنی و آنلاین با شماره های زیر با ما در ارتباط باشید:

09105241071(مشاوره آنلاین)

02188958823

02188949368

برای مشاهده تجربه بیماران از درمان وزوز و تجویز سمعک به اینستاگرام فراشنوا مراجعه فرمایید:

Samak_farashenava (سمعک فراشنوا)


دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.