تعرفه و مدارک پرداخت هزینه سمعک برای تمامی بیمه ها

تعرفه و مدارک پرداخت هزینه سمعک برای تمامی بیمه ها

تعرفه و مدارک پرداخت هزینه سمعک برای تمامی بیمه ها

هزینه بیمه ها و گارانتی سمعک

گارانتی سمعک در ایران برای تمامی برندهای سمعک به جز تعداد محدودی به مدت 2 سال می باشد.

همچنین در طول این مدت در صورت خراب شدن خودبه خود سمعک و نه توسط بیمار مانند ضربه زدن، افتادن، آب خوردن و ... سمعک به صورت رایگان تعمیر می شود. همچنین کارت گارانتی همراه سمعک، بین المللی بوده و در کشور های دیگر نیز اعتبار دارد. همچنین شرکت موظف است به مدت 10 سال تمام قطعات سمعک را داشته باشد که در صورت خراب شدن سمعک آن را تعمیر کند.

البته توجه شود که پیشرفت تکنولوژی به سمتی می رود که دیگر سمعک تعمیر نشود و درصورت خرابی سمعک، سمعک به طور کامل تعویض شود.

تعرفه و مدارک پرداخت هزینه سمعک برای تمامی بیمه ها

هزینه تمامی بیمه ها برای خرید سمعک

بحث مهمی که اکثر بیماران از ما سوال می پرسند. بیمه چه مقدار از هزینه سمعک مارو تقبل می کند؟ آیا برای هر دو سمعک هزینه می دهد؟ برای گرفتن هزینه بیمه چه مدارکی لازم می باشد؟

توجه شود که بسته به اینکه هزینه پرداخت شده بیمه شما و حتی سمت کاری شما چیست نوع پرداخت بیمه متفاوت است اما به طور کلی:

پرداخت هزینه سمعک با بیمه تامین اجتماعی:

خرید سمعک هزینه 1260 هزاد تومان برای یک یا دو عدد سمعک پرداخت می کند.

پرداخت هزینه سمعک با بیمه سلامت یا خدمات درمانی:

مبلغ 880 هزار تومان برای یک عدد سمعک پرداخت می کند. این هزینه هر 10 سال یکبار پرداخت می شود.

پرداخت هزینه سمعک با بیمه نیروهای مسلح:

برای خرید سمعک تک گوشی مبلغ یک میلیون تومان و خرید سمعک دوگوشی مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان پرداخت می شود.

پرداخت هزینه سمعک با بیمه بانک کشاورزی:

برای خرید سمعک تک گوشی مبلغ 3600 میلیون تومان و خرید سمعک دو گوشی مبلغ 5400 میلیون تومان پرداخت می شود.

پرداخت هزینه سمعک با بیمه بانک تجارت:

برای خرید سمعک تک گوشی مبلغ 3600 میلیون تومان و خرید سمعک دو گوشی مبلغ 5400 میلیون تومان پرداخت می شود 

پرداخت هزینه سمعک با بیمه بانک ملی:

برای خرید سمعک مبلغ 1500 میلیون تومان الی 2 میلیون تومان

پرداخت هزینه سمعک با بیمه شهرداری:

برای خرید سمعک تک گوشی مبلغ 900 هزار تومان و خرید سمعک دوگوشی مبلغ 1800 میلیون تومان

پرداخت هزینه سمعک با بیمه آتیه سازان حافظ:

بسته به نوع بیمه متفاوت بوده و باید از بیمه سوال شود.

پرداخت هزینه سمعک با بیمه آسیا:

برای خرید سمعک مبلغ 1500 میلیون تومان

پرداخت هزینه سمعک با بیمه ایران:

برای خرید سمعک مبلغ 600 هزارتومان الی 2 میلیون تومان

پرداخت هزینه سمعک با بیمه البرز:

برای خرید سمعک مبلغ 700 هزارتومان

توجه شود که در تمامی بیمه ها پرداخت هزینه سمعک بستگی به پرداخت هزینه ماهانه و نوع بیمه شما می باشد.

دریافت سمعک رایگان

مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه سمعک:

درصورت خرید سمعک با در دست داشتن مهر پزشک در دفترچه مبنی بر نیاز به سمعک، تست شنوایی یا نوار گوش بیمار، کارت گارانتی سمعک و در بعضی موارد خود سمعک لازم می باشد که بعد از مدت دوهفته هزینه سمعک توسط بیمه بازگردانده می شود.

بیمه سمعک/قرارداد با بیمه ها/هزینه بیمه سمعک/خرید سمعک/قیمت سمعک/گارانتی سمعک/پرداخت بیمه سمعک

کلینیک شنوایی و سمعک فراشنوا

در کلینیک شنوایی و سمعک فراشنوا امکان استفاده از بیمه برای تمامی برندهای سمعک موجود می باشد.

برای مشاوره آنلاین و تعیین وقت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02188949368

09105241071


دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.