توانبخشی شنوایی

توانبخشی شنوایی
توانبخشی شنوایی توانبخشی شنوایی کودکان و بزرگسالان کودکان و بزرگسالانی که به کاهش شنوایی مبتلا می‌باشند به استفاده از سمعک‌های مناسب نیاز دارند. همچنین، این گونه افراد می‌توانند به جهت رفع این مشکل از پروتز‌های شنوایی یا کاشت‌های حلزونی و سایر وسایل کمک شنیداری استفاده کنند. انتخاب هر یک از این روش‌ها می‌تواند مناسب با وضعیت شنیداری و شیوه زندگی فرد انجام گیرد. علاوه بر این موارد، افراد کم شنوا نیازمند طی کردن دوره‌های توانبخشی شنوایی نیز می‌باشند. توانبخشی شنیداری یا شنوایی چیست؟ در واقع، کم شنوایی را می‌توانیم نوعی نقص پنهان بدانیم که دارای پیامدهایی می‌باشد. این پیامدها می‌تواند طیف وسیعی از اختلالات را نیز شامل شوند‌. توانبخشی شنوایی به عبارتی اقداماتی می‌باشد که کمک بسزایی به افراد می‌کند تا ناتوانی و معمولیتی که از نقص شنوایی فرد ناشی شده است را کاهش دهد. اختلالات ناشی از نقص شنوایی اختلالاتی که از نقش شنوایی ناشی می‌شوند را می‌توانیم در چهار گروه عمده تقسیم بندی کنیم. گروه اول اختلالات ارتباطی است که جزو مهم‌ترین اختلال ناشی از کم شنوایی می‌باشد. گروه دوم اختلالات هیجانی_عاطفی و روانی_اجتماعی می‌باشد. همچنین، کم شنوایی می‌تواند در مشکلات تحصیلی نیز تاثیر داشته باشد. گروه چهارم از اختلالات نقص شنوایی در ارتباط با مشکلات شغل می‌باشد. تأثیر سن در اختلالات ارتباطی هر چقدر سن افرادی که به کم شنوایی مبتلا می‌شوند، پایین باشد، اختلالات ارتباطی که در این صورت برای آن‌ها به وجود می‌آید، بیشتر خواهد بود و اختلالات هیجانی و عاطفی که از آن ناشی می‌شود نیز کمتر است و بالعکس، در صورتی که سن افرادی که به کم شنوایی مبتلا می‌باشند، بالا باشد، اختلالات ارتباطی که دچار آن می‌شوند نیز کمتر خواهد بود. اما اختلالات هیجانی و عاطفی بیشتری را تجربه خواهند کرد. پیامد کم شنوایی در کودکان از مهم‌ترین پیامدی که کم شنوایی برای کودکان دارد، تاخیری است که در رشد مهارت‌های زبانی کودک ایجاد می‌شود. همچنین، این تأخیر در مهارت‌های اجتماعی کودک نیز به وجود می‌آید که در نهایت می‌تواند مشکلات تحصیلی را نیز سبب شود. پیامد کم شنوایی در بزرگسالان کم شنوایی در بزرگسالان نیز می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. همان طور که ذکر کردیم، اختلالات هیجانی و عاطفی می‌تواند جزو مشکلاتی باشد که بزرگسالان کم شنوا با آن رو در رو می‌شوند. همچنین، مشکلات شغلی نیز می‌تواند جزو پیامد کم‌ شنوایی در بزرگسالان محسوب شود. جبران اختلالات ناشی از کم شنوایی در صورتی که بخواهیم اختلالاتی را که ذکر کردیم، کاهش بدهیم و به نوعی آن‌ها را جبران نماییم. لازم است که اقدامات توانبخشی شنوایی را انجام بدهیم. در واقع توانبخشی به مجموعه اقداماتی می‌گویند که هدف آن‌ها کاهش اختلالات ارتباطی است که از کم شنوایی حاصل می‌شود. اهداف توانبخشی شنیداری یا شنوایی چیست؟ هدف توانبخشی شنوایی را می‌توانیم به دو مورد تقسیم بندی کنیم. ابتدا این توانبخشی به جهت کاهش مشکلاتی که از کم شنوایی ناشی می‌شوند، انجام می‌گیرد. سپس، هدف دیگر این توانبخشی این است که پیامد‌هایی که از کم شنوایی ناشی می‌شود را به حداقل برساند. خدمات توانبخشی در زمینه شنوایی برای کودکان خدمات توانبخشی که برای کودکان انجام می‌شود، شامل موارد مختلف می‌باشد. می‌توانیم آموزش درک شنوایی، استفاده از سرنخ‌های دیداری، بهبود گفتار، توسعه زبان، مدیریت ارتباطات، مدیریت سمعک و دستگاه‌های کمک شنوایی را جزئی از خدمات توانبخشی برای کودکان بدانیم. • آموزش درک شنوایی در واقع این قسمت را می‌توانیم شامل فعالیت‌هایی که به جهت افزایش آگاهی از صدا شنوایی و همچنین، تمایز شنوایی و تشخیص تفاوتی که بین صداها وجود دارد و یا همان تشخیص شنیداری و پیوند زدن معنا به صداها بدانیم. • استفاده از سرنخ‌های دیداری این کار مقداری فراتر از تمایز بین صداها و کلمات بر روی لب می‌باشد که می‌تواند شامل استفاده کردن از انواع متفاوت نشانه‌های دیداری نیز باشد. در واقع این نشانه‌ها به پیامی همانند حالت چهره گوینده، زبان بدن بافت و محیطی که در ارتباط با آن می‌باشد، معنا می‌دهد. • بهبود گفتار این قسمت از توانبخشی، می‌تواند شامل توسعه دادن مهارت تولید اصوات گفتاری و همچنین کیفیت صدا، سرعت گفتار، کنترل تنفس، بلندی صدا و ریتم گفتار باشد. • توسعه زبان این بخش از توانبخشی نیز در واقع شامل توسعه درک زبان و استفاده از زبان بر اساس انتظارات رشدی می‌باشد. در واقع، یک فرآیند پیچیده محسوب می‌شود. این فرآیند شامل مفاهیم و واژگان، دانش کلمات، مهارت روایت کردن، بیان از طریق نوشتن و درک قوانین دستور زبان می‌باشد. • مدیریت ارتباطات این قسمت از خدمات توانبخشی شنیداری یا شنوایی در کودکان بیشتر می‌تواند شامل درک کودک از کم شنوایی و توسعه دادن مهارت‌های جرات ورزانه به جهت استفاده کردن در موقعیت‌های مختلف شنیداری باشد. همچنین، مدیریت شکست‌های ارتباطی به جهت تسهیل کردن برقراری ارتباط نیز جزوی از این بخش محسوب می‌شود. • مدیریت سمعک و دستگاه‌های کمک شنوایی با توجه به این موضوع که در کودکان سمعک در سنین پایین تنظیم می‌گردد، مراقبت و تنظیم زود هنگام آن توسط اعضای خانواده صورت می‌گیرد. به همین علت تا حد امکان مهم است که کودکان در مراقبت و مدیریت سمعک توجه داشته باشند. به همین علت است که این بخش می‌تواند نسبت به رشد کودک تنظیم کردن، تمیز کردن و عیب یابی سمعک را به کودک یاد بدهد. توانبخشی شنیداری یا شنوایی بزرگسالان در بزرگسالان، خدمات توانبخشی شنیداری یا شنوایی می‌تواند برای سازگاری آن‌ها با کم‌ شنوایی تاثیر داشته باشد. همچنین، این خدمات تمرکز بیشتری بر روی حداکثر استفاده شما از سمعک و همچنین جستجو در دستگاه‌های کمکی که امکان دارد کمک بسزایی به شما بکند، خواهد داشت. علاوه بر موارد ذکر شده، بر مدیریت مکالمات و مسئولیت ارتباطات شما نیز متمرکز خواهد بود. همچنین، این خدمات می‌توانند به صورت انفرادی و یا در گروه‌های کوچک و حتی به صورت ترکیبی از هر دو ارائه شوند. توانبخشی شنیداری یا شنوایی شامل چه اجزایی می‌باشد؟ این توانبخشی در واقع، دارای سلسله مراتبی می‌باشد که می‌تواند شامل ارزیابی جامع ادیولوژیک باشد. دومین گزینه تجویز و تنظیم سمعک در موقعیت زمان مناسب و یا سایر وسیله کمک شنوایی است. سومین گزینه نیز آموزش مهارت‌های ارتباطی می‌باشد. • توانبخشی ایدیولوژیک در واقع، اصطلاح توانبخشی ادیولوژیک به طور معمول به تشخیص دادن کم شنوایی و تجویز کردن سمعک و یا سایر وسایل کمک شنوایی توسط شنوایی شناس می‌گویند. • آموزش مهارت ارتباطی آموزش مهارت ارتباطی خود دارای چند بخش مختلف نیز می‌باشد که می‌توانیم مهم‌ترین آن‌ها را بیان کنیم. مهم‌ترین بخش آموزش مهارت‌های ارتباطی، تربیت شنوایی می‌باشد. همچنین از مهم‌ترین بخش‌های آن می‌توانیم به گفتار خوانی و زبان آموزی و گفتار درمانی اشاره داشته باشیم. کلام آخر توانبخشی شنیداری یا شنوایی بیشتر در تسهیل رشد شنوایی به جهت رشد گفتار انجام می‌گیرد. در این مقاله، همواره سعی داشتیم در ارتباط با مواردی که به عنوان توانبخشی برای کودکان و بزرگسالان قابل اجرا است، اطلاعاتی را در اختیار شما قرار بدهیم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.