سمعک استخوانی(سمعک بن)

سمعک استخوانی(سمعک بن)

سمعک استخوانی یا سمعک بن

بسیاری از افراد با کم شنوایی به دلیل شرایط خاص خود قادر به استفاده از سمعک های مرسوم (سمعک داخل گوشی و پشت گوشی) نمی باشند و به همین دلیل برای جبران کم شنوایی مجبور به استفاده از سمعک استخوانی(سمعک بن) می باشند.

سمعک استخوانی از نظر عملکرد همانند سمعک های مرسوم می باشد اما خروجی صدا یا انتقال صدا از طریق استخوان و تحریک حلزون می باشد.

سمعک های مرسوم نظیر سمعک های پشت گوشی، داخل گوشی و نامریی از طریق تقویت صدا و انتقال صدای تقویت شده به مجرای کانال گوش عمل می کند اما در سمعک استخوانی انتقال صدای تقویت شده از طریق ارتعاش استخوان انجام می گیرد.

از نظر محل قرارگیری در سمعک های مرسوم نظیر مدل داخل گوشی سمعک در داخل مجرای گوش و همچنین در مدل های پشت گوشی سمعک در پشت لاله گوش قرار می گیرد اما سمعک استخوانی از طریق هدباند یا تل بر روی بخش استخوانی پشت لاله گوش(ماستوئید) قرار می گیرد. 

در شکل زیر نمونه ای از سمعک استخوانی به همراه عینک نشان داده شده است. عده ای از افراد بخصوص بزرگسالان از این مدل رضایت بیشتری دارند.

سمعک استخوانی(سمعک بن)

کاندیداتوری سمعک استخوانی

از نظر کاندیداتوری می توان براساس سن تقسیم بندی کرد: نوزادان و بزرگسالان

*نوزادان یا کودکان با عدم تشکیل گوش خارجی

*نوزادان با انسداد کانال گوش خارجی

*بیماران با عفونت گوش میانی که استفاده از سمعک های مرسوم امکان پذیر نمی باشد.

در گروه دوم که شامل بزرگسالان با سوختگی لاله گوش یا مشکلات شبیه به این می باشند استفاده از سمعک بن بهترین گزینه می باشد.

سمعک استخوانی

تشخیص میزان کم شنوایی در کودکان با آترزی یا عدم لاله گوش باید توسط تست ای بی آر انجام شود.

به دلیل بسته بودن کانال گوش امکان انجام تست شنوایی بدو تولد(تست OAE) میسر نمی باشد به همین دلیل انجام تست ای بی ار(تست عصب شنوایی) با استفاده از هدفون ضروری و الزامی می باشد.

بعد از انجام تست شنوایی ABR میزان کم شنوایی نوزاد یا کودک مشخص می شود.  در این گروه از افراد میزان کم شنوایی در حدود متوسط-شدید می باشد که تجویز سمعک به دلیل جلوگیری از تاخیر زبان و گفتار ضروری و الزامی است. والدین گرامی نگران نباشند زیرا سمعک تنها به صورت موقت و جهت جبران کم شنوایی استفاده می شود و بعد از انجام عمل جراحی گوش سمعک برداشته می شود.

نکته ای که در اینجا بسیار مهم می باشد زمان دریافت سمعک می باشد زیرا این گروه از کودکان دارای حلزون و عصب نرمال می باشند و تنها در انتقال صدا به حلزون به دلیل بسته بودن کانال گوش مشکل دارند. پس با انتخاب به موقع سمعک استخوانی و تحریک حلزون هیچ مشکلی از نظر گفتار برای کودک ایجاد نمی شود.

سمعک استخوانی(سمعک بن)

کلینیک شنوایی و سمعک فراشنوا

تجویز سمعک های استخوانی، ارزیابی شنوایی هر سه ماه جهت بررسی وضعیت شنوایی کودک در این کلینیک انجام می شود.

برای مشاوره رایگان و تعیین وقت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02188949368

09105241071


دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.