مسمویت های گوش و راههای درمان آن

مسمویت های گوش و راههای درمان آن

مسمومیت های گوش و راههای درمان آن

 

بیش از 600 داروی تجویزی و بدون نسخه وجود دارد که می‌توانند باعث شروع وزوز گوش، تحریک و بدتر شدن شدت آن شوند به طور مثال داروهایی نظیر آنتی بیوتیک ها، مسکن ها، داروهای ضد اضطراب و ضد افسردگی، داروهای ضد مالاریا، داروهای ضد سرطان، و داروهای کنترل فشار خون همگی می توانند باعث وزوز گوش شوند.

در بیشتر موارد استفاده از این داروها سبب ایجاد وزوز حاد و کوتاه مدت می شود و در صورت قطع و عدم مصرف دارو علائم وزوز معمولاً کاهش می یابد.

توجه: به طور معمول اولین نشانه آسیب ناشی از داروهای اتوتوکسیت شروع زنگ در گوش ها یا وزوز گوش به صورت حاد و کوتاه مدت می باشد. به مرور زمان ممکن است با استفاده از داروهای اتوتوکسیت کم شنوایی ایجاد شود. البته این نوع از کم شنوایی ها ممکن است برای بیمار قابل توجه نباشد تا اینکه بر روی توانایی درک گفتار تاثیر منفی بگذارد.

 

مسمویت های گوش و راههای درمان آن

   

چگونه داروهای اتوتوکسیت به سیستم شنوایی آسیب می زنند؟

 

داروهای اتوتوکسیت به داروهایی گفته می شود که استفاده از آنها می تواند بر سیستم شنوایی(حلزون و عصب شنوایی) آسیب و تخریب ایجاد کند و به دنبال آن کم شنوایی بخصوص در فرکانس های بالا، وزوز، هایپراکیوسیس یا سایرصداها در گوش یا سر دیده شوند.

به طور کلی داروهای اتوتوکسیک می توانند به سلول های موی حسی که در حلزون گوش داخلی قرار دارند آسیب برسانند. وظیفه این سلول های کوچک و بسیار ظریف دریافت صدا و تبدیل آن به محرک های الکتریکی و تحریک عصب شنوایی و به دنبال آن شنیدن می باشد. اگر سلول های مویی به طور دائم آسیب ببینند به مرور عملکرد خود را از دست می دهند و بیمار دچار کم شنوایی می شود.

   

درمان مسمویت های گوش

   

علائم مصرف داروهای اتوتوکسیک بر شنوایی چیست؟

 

علائم آسیب به گوش بعد از مصرف داروهای اتوتوکسیت ممکن است به طور ناگهانی یا با ادامه مصرف دارو ظاهر شود. شاید اولین علایمی که برای بسیاری از بعد از مصرف دارو دیده شود وزوز گوش است. شنیدن صدای زنگ خفیف در گوش ها زمانی که هیچ محرک خارجی وجود ندارد برای فرد تجربه شود. با گذشت زمان و ادامه مصرف داروهای اتوتوکسیک امکان دایمی شدن وزوز گوش و بروز کم شنوایی دایمی وجود دارد.

توجه: به دلیل اینکه اکثر داروهای آسیب رسان به گوش به فرکانس های بالا آسیب می زنند(فرکانس پایین و میانی سالم می باشند) اکثر افراد متوجه تغییر در شنیدن یا بروز مشکل در شنوایی نمی شوند و تنها انجام تست شنوایی می تواند میزان آسیب شنوایی را مشخص کند.

توجه2: آسیب در فرکانس های بالا بیشتر درک گفتار را در محیط های شلوغ، فاصله های دور، شنیدن صداهای فرکانس بالا نظیر صدای خانم ها یا کودکان دچار مشکل می کند از این روز شناسایی آن توسط بیمار سختتر می باشد.

  مسمویت های گوش و درمان آن    

سایر علائمی که با مصرف داروهای اتوتوکسیک ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • سردرد
 • تعادل ضعیف
 • احساس پر بودن گوش ها
 • ناتوانی در حرکت کامل سر
 • مشکل در راه رفتن.
 • احساس بی ثباتی یا سبکی سر

لیست کامل داروهایی که باعث وزوز گوش می شوند:

 

*آنتی بیوتیک ها

 
 • آمینوگلیکوزیدها
 • آمفوتریسین B
 • کلرامفنیکل (کلرومیستین)
 • مینوسیکلین (مینوسین)
 • پلی میکسین B
 • سولفونامیدها (Septra، Bactrim)
 • وانکومایسین (وانکوسین)
 

*داروهای ضد سرطان

 
 • بلئومایسین (بلنوکسان)
 • سیس پلاتین (پلاتینول)
 • کربوپلاتین (پاراپلاتین)
 • متوترکسات (روماترکس)
 • نیتروژن خردل (Mustagen)
 • وینبلاستین (ولبان) ادرارآور 
  مسمویت های دارویی گوش و راههای درمان آن    

*دیورتیک ها

 
 • استازولامید (Diamox)
 • بومتانید (Bumex)
 • بندروفلوازید
 • کلروتالیدون (Hygroton، Tenoretic)
 • دیاپامید
 • اسید اتاکرینیک (ادکرین)
 • فوروزماید (Lasix)
 • هیدروکلرتیازید (Hydrodiuril)
 • متیل کلرتیزید (Enduron)
 

*داروهای قلبی

 
 • سلیپرولول
 • فلکائینید (Tambocar)
 • لیدوکائین
 • متوپرولول (لوپرسور)
 • پروکائین آمید (Pronestyl)
 • پروپرانولول (ایندرال)
 • کینیدین (Quinaglute، Quinidex) 
 

*داروهای ضدافسردگی و آرامبخش

 
 • آمی تریپتیلین (Elavil)
 • کلاس بنزودیازپین
 • آلپرازولام (زاناکس)
 • کلورازپات (Tranxene)
 • کلردیازپوکساید (لیبریوم)
 • دیازپام (والیوم)
 • فلورازپام (دالمان)
 • لورازپام (آتیوان)
 • میدازولام (آرایی)
 • اگزازپام (سراکس)
 • پروزپام (Centrax)
 • کوازپام (دورال)
 • تمازپام (Restoril)
 • تریازولام (Halcion)
 • بوپروپیون (ولبوترین)
 • کاربامزپین (تگرتول)
 • دیکلوفنزین
 • دوکسپین (Sinequan)
 • دزیپریمین (نورپرامین)
 • فلوکستین (پروزاک)
 • ایمی پرامین (توفرانیل)
 • لیتیوم
 • ملیتراسن
 • مولیندون (موبان)
 • پاروکستین
 • فنلزین (ناردیل)
 • پروتریپتیلین (ویواکتیل)
 • ترازودون (Desyrel)
 • زیملدین

مسمویت های گوش با دارو

   

لیست کامل داروهایی که سبب کم شنوایی و آسیب به سیستم شنوایی می شوند:

 • آسپرین
 • آسماتاسین
 • بنوریلات
 • بنوکساپروفن
 • کارپروفن
 • دیکلوفناک (ولتارن)
 • دیفلونیزال (دولوبید)
 • فنوپروفن (نالفون)
 • فپرازون
 • ایبوپروفن (موترین، ادویل، نوپرین)
 • ایندومتاسین (ایندوسین)
 • ایزوکسیکام
 • کتوپروفن (Orudis)
 • متیل سالیسیلات (BenGay)
 • ناپروکسن (Naprosyn، Anaprox، Aleve)
 • دی-پنسیلیامین
 • فنیل بوتازون (بوتازولیدین)
 • پیروکسیکام (Feldene)
 • پروگلومتاسین
 • پروکوازون
 • روفکوکسیب (Vioxx)
 • سالیسیلات ها
 • سولینداک (کلینوریل)
 • تولمتین (تولکتین)
 • زومپیراک 
 

*گلوکوکورتیکواستروئیدها

 
 • پردنیزولون (پردنیزولون)
 • ACTH (هورمون آدرنوکورتیکوتروفیک)
 

*داروهای بیهوشی

 
 • بوپیواکائین
 • تتراکائین
 • لیدوکائین (نواکائین)
 

*داروهای ضد مالاریا

 
 • کلروکین (آرالن)
 • هیدروکسی کلروکین (Plaquinil)

 

مسمویت های گوش و راههای درمان آن 

   

سوالات بیماران در زمینه داروهای آسیب رسان به سیستم شنوایی و راههای درمان آنها:

 

*آیا کم شنوایی ناشی از داروهای آسیب رسان به گوش قابل برگشت و جبران است؟

تحقیقات در زمنیه جلوگیری از آسیب داروها بر سیستم شنوایی همچنان ادامه دارد اما تاکنون راهی برای بهبود یا جبران ناشی از داروها بر سیستم شنوایی یافت نشده است. البته در بعضی موارد با گذشت زمان امکان بهبود و بازگشت شنوایی وجود دارد. به طور مثال استفاده موقت از آسپیرین.

*مهمترین عوارض استفاده از داروی آسپیرین(رقیق کننده خون) چیست؟

یکی از دلایل شروع وزوز گوش در بیماران استفاده مکرر از آسپیرین می باشد. همچنین علاوه بر ایجاد وزوز گوش، بروز کم شنوایی در فرکانس بالا نیز از عوارض استفاده از قرص آسپیرین می باشد.

*5 نوع از مهمترین داروهای اتوتوکسیت چه می باشند؟

شایع ترین داروهای اتوتوکسیک گزارش شده در استفاده بالینی عبارتند از: آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزید(جنتامایسین، ازیترومایسین، نیومایسین و...)، سالیسیلات ها(آسپیرین و مسکن ها)، عوامل شیمی درمانی مانند سیس پلاتین، دیورتیک ها، داروهای ضد مالاریا، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (ایبوبروفن و ناپروکسن)، کینین و استامینوفن.

*چگونه داروهای آسیب رسان به گوش سبب بروز کم شنوایی می شود؟

مواد اتوتوکسیک مواد شیمیایی هستند که می توانند منجر به کاهش شنوایی در درجات مختلف شوند. وقتی مواد اتوتوکسیک در جریان خون جذب می شود، ممکن است به حلزون گوش (گوش داخلی) و/یا مسیرهای عصبی شنوایی آسیب برساند که می تواند منجر به کاهش شنوایی و وزوز گوش شود.

*3 علت اصلی بروز کم شنوایی چیست؟

آسیب به سلول های مویی حلزون ناشی از دارو، ضربه صوتی، ضربه فیزیکی، افزایش سن

ایجاد جرم گوش در کانال گوش به صورت تدریجی

عفونت های گوش میانی، پارگی پرده گوش، کلستئاتوما، تومورهای گوش میانی و عصب شنوایی

کلینیک شنوایی و سمعک فراشنوا

 

تجویز انواع سمعک های مخصوص وزوز گوش، سمعک های مخصوص اطفال و کودکان، ارزیابی و درمان وزوز گوش با روش های جدید، ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان در مرکز فراشنوا انجام می شود.

جهت مشاوره تلفنی و آنلاین با شماره های زیر با ما در ارتباط باشید: 09105241071(مشاوره آنلاین) 02188958823 02188949368 اینستاگرام جهت مشاهده نتایج درمان: Samak_farashenava (سمعک فراشنوا)

دیدگاه ها درباره مسمویت های گوش و راههای درمان آن

داروهای های صرع چی ؟؟؟ مثل توپیرامات و لاموترژین ؟؟؟

سلام احتمال آسیب خیلی کم است اما برای اطمینان بیشتر بهتر است با متخصص خود مشورت کنید با تشکر


دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.