وزوز گوش نشانه چیست

وزوز گوش نشانه چیست

وزوز گوش نشانه چیست ؟ فعالیت های مغزی در بیماران با وزوز شدید

وزوز گوش نشانه چیست ؟ در این مقاله در مورد علت های جدید وزوز گوش و فعالیت های مغزی بیماران وزوزی صحبت می شود تا شاید بتوانیم درک بهتری از وزوز و علت آن داشته باشیم.

علت افزایش شدت وزوز گوش

بخش اول: فعالیت مغزی و وزوز گوش

همانطور که اطلاع دارید وزوز گوش می تواند ناشی از درگیری محیطی(حلزون، گوش میانی) و درگیری مرکزی(عصب و مناطق مغزی) باشد که در اینجا اطلاعات بیشتر در مورد وزوز مرکزی می باشد.

در معرض قرارگیری با صدای بسیار بلند حتی به مدت کوتاه می تواند سبب شروع و ایجاد وزوز گوش شود. صدایی شبیه به زنگ، سوت، ویز و صداهای دیگر در یک یا هر دو گوش شنیده می شود.

در مطالعات قبلی مشخص شده است که وزوز گوش دارای پایه نوروفیزیولوژی است اما اینکه به طور دقیق کدام بخش از مسیر شنوایی یا بخش مغز درگیر است هنوز مشخص نیست.

شنوایی انسان سنسورهای ارتعاشی بسیار حساسی می باشند که توانایی دریافت موج های صوتی مختلف را دارد. شنوایی انسان می تواند صداها را از 20 هرتز(صداهای بسیار بم) تا 20 کیلوهرتز(صدای های بسیار زیر) دریافت کند اما به طور ویژه حساسیت به صداها در محدوده 250 هرتز تا 8 کیلوهرتز(محدوده فرکانسی که توسط ادیومتر ارزیابی می شود) دارد.

با این وجود حلزون گوش یا سلول های مویی گوش داخلی(سنسور های ارتعاشی) با درمعرض قرارگیری صدای بلند دچار آسیب می شوند که می تواند منجر به کم شنوایی دایمی در گوش شود.

در مطالعات انجام شده بر روی حیوان و انسان ها پیشنهاد شده است که وزوز گوش و شنوایی به یکدیگر مرتبط هستند(مهمترین علت شروع وزوز گوش کم شنوایی است).

در این مطالعات مشخص شد که نورون های کرتکس شنوایی که به دلیل کم شنوایی از تحریک محروم می شوند برای جبران نقص شنوایی فعالیت خودبه خودی خود را افزایش می دهد که می توان این افزایش فعالیت عصب و منطقه کرتکس شنوایی را علت شروع وزوز گوش در اثر کم شنوایی دانست.

همچنین برخی مطالعات دیگر علت وزوز گوش را اینگونه بیان می کنند که بخش هایی از مغز که مربوط به توجه و احساسات است در تولید وزوز گوش نقش دارند.

در مطالعه ای که بر روی فعالیت های مغزی بیماران با وزوز گوش انجام شد نتایج وزوز گوش نشانه چیست ؟ به این صورت بود که:

*به طور نرمال در وضعیت بیداری و سلامت فرد فعالیت های مغزی در محدوده 8-12 هرتز(امواج آلفای مغزی) غالب است. همچنین افزایش فعالیت موج های آرام یا امواج دلتا مغزی(کمتر از 4 هرتز) در حالت بیداری نشان از نقص عملکرد در شبکه های عصبی مغزی می باشد.

در مقایسه این دو موج(آلفا و دلتا) در بیماران وزوزی مشخص شد که انرژی در امواج آلفای مغزی به صورت بسیار قوی کاهش می یابد و برعکس امواج دلتا بسیار افزایش می یابد(این الگوها بیشتر در مناطق تمپورال مغزی نشان داده شده است).

یکی از علت های تغییر الگوهای مغزی که در بالا بیان شد محرومیت حسی می باشد به این صورت که به دلیل کم شنوایی و محرومیت تحریک سیستم عصبی و مغز الگوهای فعالیت مغزی تغییر می کنند و این عامل می تواند شروعی برای وزوز گوش باشد.

همچنین نمونه ای دیگر از وزوز های ناشی از شبکه قشری یا فعالیت های مغزی، وزوز مربوط به استرس می باشد که فعالیت های غیرعادی و ابنورمال در تمپورال راست و مناطق فرونتال چپ قشر مغز دیده می شود. پس می توان یکی از دلایل وزوز مرکزی را تغییر در الگوهای فعالیت مغزی در نظر گرفت.

صدای گوش

بخش دوم: وزوز مزمن و فعالیت های مغزی

در بررسی های الکتروفیزولوژی و عکس برداری های مغزی مشخص شد که وزوز گوش ناشی از الگوهای شلیک(تحریک) عصب یا فعالیت های خودبه خودی بسیار بالا در مسیر شنوایی مرکزی(از عصب تا قشر مغز) می باشد و مربوط به حلزون گوش نمی باشد. همچنین در جراحی تومور عصب شنوایی که بیماران دارای وزوز گوش بودند با قطع بخشی از عصب شنوایی که مربوط به تومور بود وزوز گوش ادامه داشت و قطع نشد که می توان اثباتی بر نظریه گفته شده باشد(وزوز گوش ناشی از فعالیت های عصبی مغز می باشد).

همانطور که در بالا و بخش های بعدی صحبت خواهد شد کم شنوایی حلزونی و عصبی سبب کاهش ورودی های تحریکی عصب آوران از حلزون به سیستم شنوایی مرکزی می شود که عاملی برای شروع وزوز گوش شود و ظاهرا سیستم شنوایی مرکزی در حفظ و افزایش ماندگاری و وزوز گوش نقش مهمی دارد.

نقش سیستم شنوایی مرکزی در حفظ وزوز گوش به این صورت می باشد که با کاهش ورودی های عصبی سیستم شنوایی مرکزی با هدف جبران کم شنوایی فعالیت های عصبی خود را افزایش می دهد و این افزایش فعالیت می تواند در حفظ و ماندگاری و یا حتی شروع قوی تر وزوز گوش نقش مهمی داشته باشد(این دلیل برای بیماران با کم شنوایی گفته شده است).

توجه داشته باشید که عامل ایجاد و شروع وزوز گوش در هر فردی متفاوت است به طور مثال فردی دارای چندین سال کم شنوایی است اما وزوز گوش ندارد و برعکس.

وزوز گوش

بخش سوم: کم شنوایی، فعالیت عصبی و وزوز گوش

یکی از مدل هایی که برای توضیح وزوز گوش بیان شده است مدل Lateral Inhibition(مهار جانبی) می باشد. مهار جانبی به معنی این می باشد که نورون های کناری می تواند نورون های دیگر را مهار کنند یعنی هرچه نورون فعال تر باشد با شدت بیشتری نورون های کناری خود را مهار می کند.

بر طبق این مدل، زمانی که سیستم شنوایی آسیب دیده باشد وزوز گوش ایجاد می شود و دیگر صداهای آن فرکانس(منطقه آسیب دیده) پردازش نمی شود. بنابراین نورون هایی که قبلا به این فرکانس ها پاسخ قوی نشان می دادند، فعالیت کمتری از خود نشان می دهند که سبب فعال شدن یا قوی تر شدن نورون های کناری آن منطقه می شوند. بنابراین در هر مرحله از تقویت عصبی به سمت کرتکس شنوایی، سیگنال های عصبی قوی تر می شوند و در مغز به صورت صدای زنگ یا وزوز شنیده می شوند.

نتیجه گیری:

طبق مطالب بالا می توان نتیجه گرفت که در صورت بروز کم شنوایی و محرومیت شنوایی برای جبران ان(استفاده از سمعک) باید در سریعترین زمان ممکن اقدام شود تا سیستم عصبی مرکزی دچار اختلال نشود. همچنین برای بیماران با عدم کم شنوایی احتمال درگیری سیستم احساسی و توجه ای در بیمار وجود دارد.

کلینیک شنوایی و سمعک فراشنوا

مرکز تخصصی ارزیابی و درمان وزوز گوش با روش های جدید و به روز دنیا

برای مشاوره و انتخاب سمعک با متخصصین شنوایی سنجی فراشنوا در تماس باشید: 09105241071-88492162

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.