پس زمینه شنوایی سنجی

این تست صرفاً یک تست غربالگری شنوایی می‌باشد که در جهت افزایش آگاهی از وضعیت شنوایی طراحی گردیده است.
توصیه می‌شود برای ارزیابی کامل شنوایی و گوش میانی به کلینیک‌های شنوایی سنجی مراجعه نمایید.

رعایت نکات زیر برای انجام تست ضروری است
  • قبل از انجام تست شنوایی از ساکت بودن محیط خود اطمینان حاصل نمایید
  • بهتر است برای انجام تست از هدفون استفاده نمایید
  • میزان صدای دستگاه خود را روی ۵۰٪ تنظیم کنید

هندزفری / هدفون
بلندگو
« دستگاه شنوایی مورد استفاده خود را انتخاب نمایید. »
لطفاً حجم صدای دستگاه خود را روی 50٪ قرار دهید
{{ ear_position }}
{{ ferequency }}
{{ volume }}
{{ next }}
«حجم صدا را تا زمان شنوایی مطلوب خود تغییر دهید»
اگر از تلفن همراه استفاده می کنید، لطفاً برای تست دقیقتر هندزفری متصل نمایید.
گوش راست
{{ result_right }}
گوش چپ
{{ result_left }}
اگر صدا وصل نشد بر روی دکمه رو به رو بزنید