دسته بندی ها

blog

هزینه کاشت سمعک

هزینه کاشت سمعک از آن جمله مواردی است که بسیاری از افراد که کم شنوایی را تجربه می کنند درباره آن سوال دارند. استفاده از

ادامه مطلب
blog

محافظ جرم سمعک

محافظ جرم سمعک از آن قطعاتی است که برای کارکردن طولانی سمعک لازم و ضروری است. افزایش طول عمر هر وسیله ای در گرو قراردادن

ادامه مطلب
blog

تعمیر سمعک در تهران

تعمیر سمعک در تهران از جمله خدماتی است که افراد مختلف به دنبال آن هستند. وسایل الکترونیکی مختلف به مرور زمان به دلیل استفاده زیاد

ادامه مطلب
blog

خرید قطعات سمعک

خرید قطعات سمعک کاری است که انجام آن ممکن است پس از مدتی استفاده از سمعک لازم شود. تمامی وسایلی که در طول روز از

ادامه مطلب
blog

لوازم جانبی سمعک

لوازم جانبی سمعک برای افرادی که از این وسیله کمک شنوایی استفاده می کنند به مرور زمان لازم می شوند. امروزه برند های مختلفی مشغول

ادامه مطلب
blog

سرویس سمعک

سرویس سمعک مانند سرویس هر قطعه دیگری به دلیل گذشت زمان و مستهلک شدن قطعه لازم می شود. این مستهلک شدن در پی گذشت زمان

ادامه مطلب