دسته بندی ها

blog

قیمت قالب سمعک

قیمت قالب سمعک از جمله مواردی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی است. اما نکته دارای اهمیت این است که بررسی کنیم … • اصلا

ادامه مطلب
blog

بیماری حرکتی چیست؟

بیماری حرکتی چیست؟   بیماری حرکتی احساس گیجی است. معمولاً هنگام مسافرت با اتومبیل ، قایق ، هواپیما یا قطار اتفاق می افتد. اندام های

ادامه مطلب
blog

سمعک فلو هانساتون

سمعک(فلو) Flow هانساتون خلاصه سمعک فلو از سمعک های پایه هانساتون می باشد که دارای تکنولوژی دیجیتال در هر دو رده خود می باشد. تعداد کانال ها

ادامه مطلب
blog

ماستوئیدیت

ماستوئیدیت یک عفونت باکتریایی در سلولهای هوایی ماستوئید است که گوش داخلی و گوش میانی را احاطه می کند. استخوان ماستوئید که پر از این

ادامه مطلب