جهت مشاوره رایگان شماره خود را وارد کنید

_____

ارسال درخواست

خدمات فراشنوا

خدمات فراشنوا

 

خدمات تخصصی کلینیک شنوایی و سمعک فراشنوا
اطفال/بزرگسال اطفال اطفال/بزرگسال بزرگسال بزرگسال اطفال
تست ادیومتری تست ABR تجویز سمعک تست وزوز گوش تست سرگیجه تربیت شنوایی
 
تمپانومتری تست OAE تنظیم سمعک توانبخشی وزوز گوش مانور های درمانی سرگیجه ارزیابی CAPD
 
  ادیومتری رفتاری سمعک مخصوص بزرگسال توانبخشی CAPD
 
  سمعک مخصوص کودکان

ادیومتری:

تعیین میزان شنوایی با قرارگیری در اتاقک و ارائه صدا به گوش

تمپانومتری:

تعیین وضعیت گوش میانی(عفونت، پارگی پرده گوش، عملکرد شیپوراستاش)

ABR:

تعیین پاسخ عصب شنوایی و کم شنوایی در نوزادان و کودکان در خواب

OAE:

تعیین وضعیت سلول های مویی داخل حلزون جهت غربالگری شنوایی بدو تولد در نوزادان و کودکان

ادیومتری رفتاری

تعیین میزان کم شنوایی با قرارگیری کودک در اتاقک و ارائه صدا در بیداری

تجویز سمعک

تجویز در بزرگسالان و اطفال  زیرنظر متخصصین شنوایی و براساس نیاز، شرایط فیزیکی بیمار، کم شنوایی و وضعیت مالی

(در اطفال علاوه بر شرایط بالا باید در انتخاب سمعک، امکانات مورد نیاز و تنظیم دقیق برای سمعک دقت کافی انجام شود)

تست وزوز گوش

ارزیابی شدت، فرکانس، زمان شروع ، یک یا دوگوش، نوع صدا و موارد دیگه با استفاده از تست شنوایی دقیق

توانبخشی وزوز گوش

شروع درمان و توانبخشی وزوز با استفاده از صدادرمانی، سمعک، تحریک الکتریکی، لیزر و تیم پزشکی

تربیت شنوایی

تمرین با کودک جهت آشنایی با صدا و ارتباط برقرار کردن با آن در جهت درک گفتار و شروع صحبت کردن

ارزیابی CAPD

?

توانبخشی CAPD

?

پیشنهاد مطالعه   سمعک هوشمند
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.