درمان وزوز گوش با طب سوزنی

درمان وزوز گوش با طب سوزنی

وزوز گوش و طب سوزنی

وزوز گوش درک صدای ازاردهنده در گوش یا سر بدون وجود صدای خارجی در محیط می باشد. وزوز می تواند تنها در یک گوش یا هردو گوش وجود داشته باشد. همچنین این صدا می تواند توسط بیماری هایی نظیر بیماری منییر، اتواسکلروزیس، تومور عصب شنوایی و یا به واسطه ضربه صوتی شدید(نظیر انفجار)، کم شنوایی، استفاده طولانی مدت از هندزفری، دارو و موارد دیگر ایجاد شود. صدای شنیده شده در گوش می تواند برای هر فرد از نظر شدت و فرکانس یا مدت زمان صدار در گوش متفاوت باشد. صدای وزوز می تواند شبیه به سوت، صدای سوت کتری، صدای خش خش، صدای باد، نویز و فرکانس بم یا زیر باشد. در این مقاله میخواهیم در مورد درمان وزوز گوش با طب سوزنی  صحبت کنیم پس همواره این مقاله رو تا آخر با ما دنبال کنید.

بیماران با وزوز گوش ممکن است به علت صدای آزاردهنده در گوش دچار بی خوابی، عدم تمرکز، افسردگی، استرس فراوان، کاهش کیفیت زندگی و… شوند. در موارد وزوز شدید بیماران ممکن است دچار مشکلات مغزی شدید یا خودکشی شوند. به طور معمول وزوز در بزرگسالان و بیشتر در خانم ها نسبت به آقایان دیده می شود. فرکانس وزوز با افزایش سن و بخصوص 60 و 69 سالگی به قله یا حداکثر می رسد.

علت ایجاد وزوز به طور کامل مشخص نیست و درمان های مختلفی نظیر دارو، جراحی، صدا درمانی و سمعک، تحریک الکتریکی، درمان های شناختی رفتاری و طب سوزنی برای درمان وزوز انجام شده است. با این وجود این درمان ها ممکن است برای بعضی از بیماران تاثیر مثبت و برلی عده ای دیگر تاثیر ضعیفی داشته باشند.

درمان وزوز گوش با طب سوزنی

در این بخش به یکی از درمان های وزوز گوش به اسم طب سوزنی پرداخته می شود و مقالات انجام شده در این زمینه به طور مختصر بیان می شود.

طب سوزنی چیست؟

طب سوزنی یکی از روش های قدیمی چینی می باشد که برای هزاران سال قبل برای درمان بسیاری از بیماری ها و رهایی از درد از آن استفاده می شد. در سال 1979 سازمان بهداشت جهانی(WHO) استفاده از طب سوزنی را برای 41 بیماری تایید کرد که این بیماری های شامل گوش، بینی، گلو و بسیاری از انواع دردها می باشد.

روش انجام طب سوزنی

تشخیص سنتی این درمان براساس مانتیور کردن سیستم Yin/Yang انجام می شود. در این سیستم علایم بیماری نتیجه و عوارض عدم تعادل Yin و Yang در بدن انسان می باشد. هر بیمار دارای الگوی مختلفی از این عدم تعادل می باشد که باید برای هذکدام درمان متفاوتی انجام شود.

به طور کلی الگوهای تشخیصی این روش براساس ویژگی های فرد(سن، جنسیت، وزن بدن)، بیماری(مدت و علایم بیماری) و دیگر علایم کلی(وضعیت مزاج، خواب و اشتها) تعیین می شود. با این اطلاعات بهترین روش موثر جهت درمان انتخاب و انجام می شود.

یک تیوری وجود دارد که بیان می کند که تاثیر و اثرات درمان ممکن است با ورود سوزن ها در نقاط مشخص شده که مربوط به ارگان های خاصی می باشند بدست آید. حیوانات و انسان ها در مطالعات نشان داده اند که تحریک نقاط با سوزن درمانی منجر به اصلاح آزادکردن نوروترنسمیتر هایی نظیر سرتونین، اکسی توسین و اندورفین در سیستم مرکزی(مغز) می شود. علاوه بر این در MRI نشان داده شده است که تغییرات در جریان خون در بخش های مختلف مغز توسط تحریک سوزن درمانی ایجاد می شود.

پس بنا بر نتایج بسیاری از مطالعات، سوزن درمانی منجر به بهبود قابل توجه در کیفیت زندگی، کاهش استرس، خواب راحت بعد از وزوز ازاردهنده و نویزی می شود. درمقابل دیگر مطالعات بیان می کنند که هیچ ارتباط قابل توجه ای بین طب سوزنی و وزوز گوش وجود ندارد.

درحال حاضر هیچ درمان مشخصی برای وزوز گوش وجود ندارد. بسیاری از درمان های وزوز گوش تنها سبب کاهش علایم و شدت وزوز می شوند و وزوز از بین نمی رود.

درمان وزوز گوش با طب سوزنی

جهت اطلاع از این روش در بخش زیر نتایج مطالعات انجام شده سوزن درمانی(طب سوزنی) و وزوز گوش به طور خلاصه بیان می شود:

مقاله اول: درمان وزوز گوش با طب سوزنی(سال 2018)

در این مطالعه 88 بیمار با وزوز(عدم وجود وزوز ضربان دار) در مدت 3 هفته مورد درمان با طب سوزنی قرار گرفتند که بیماران در دو گروه تقسیم شدند: گروه اول که سوزن درمانی در آنها انجام شد و در گروه دوم هیچ سوزن درمانی بر روی آنها صورت نگرفت(گروه Placebo)

نتایج این مطالعه نشان داد که در گروهی که طب سوزنی بر روی آنها انجام شد شدت و بلندی وزوز گوش در طول جلسات درمانی اختلاف معناداری نشان داد به این معنی که شدت وزوز کاهش یافت. اما در گروه دوم که طب سوزنی بر روی انها انجام نشد هیچ تغییری در وزوز گوش آنها دیده نشد. در شکل زیر شدت وزوز در دو گروه در جلسه اول و انتهای درمان نشان داده شده است(رنگ مشکی: گروه با درمان طب سوزنی و رنگ خاکستری: گروه بدون درمان طب سوزنی).

درمان وزوز گوش با طب سوزنی

مقاله دوم: درمان وزوز گوش با طب سوزنی(سال 2011)

در این مقاله از 54 بیمار دارای وزوز استفاده شد که بیماران به دو گروه 27 نفری تقسیم بندی شدند(گروه اول که مورد سوزن درمانی قرار گرفتند و گروه دوم که هیچ درمانی بر روی آنها انجام نشد). بیماران در مدت 10 جلسه مورد درمان و براساس پرسش نامه ها قبل و بعد از درمان در مورد استرس و افسردگی، شدت وزوز مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج مطالعه نشان داد که هیچ اختلاف معناداری قبل و بعد از درمان در میانگین امتیاز اضطراب، افسردگی و شدت وزوز بین بیماران گروه اول و دوم نشان داده نشد. با این حال در جلسه 5ام و 10ام درمان کاهش شدت وزوز در گروهی که مورد درمان قرار گرفتند نسبت به گروه دوم دیده شد. با این حال اگر چه کاهش شدت وزوز در گروه تحت درمان نسبت به گروه دوم دیده شد اما این اختلاف بین دو گروه معنادار نبود به این معنی که اختلاف قابل توجه ای بین دو گروه دیده نشد.

مقاله سوم: عامل های تاثیر گذار بر طب سوزنی و وزوز گوش(سال 2019)

تمامی بیماران(127 نفر) به دو گروه تقسیم شدند که یکبار یا دوبار در 8 هفته تحت طب سوزنی قرار گرفتند. تقسیم بندی بیماران به این صورت انجام شد که گروه اول تنها طب سوزنی در گوش با وزوز انجام شود و در گروه دوم علاوه بر گوش با وزوز در سر و بدن فرد نیز طب سوزنی انجام شود. در این مقاله سعی بر تعیین عوامل موثر بر طب سوزنی نظیر یکی از این عوامل تعداد جلسات درمانی بود. به طوری که بیمارانی که جلسات بیشتری نسبت به سایرین دریافت کرده بودند اختلاف قابل توجه ای نسبت به وضعیت شدت وزوز قبل از درمان داشتند. همچنین نتیج نشان داد که فاکتورهایی نظیر جنسیت، سن، مدت وزوز گوش و دیگر عوامل نظیر پارگی پرده گوش، رادیوتراپی، عفونت مزمن گوش میانی، اختلال در عملکرد تیروئید، سیفلیس اهمیت قابل توجه ای در درمان یا کاهش شدت وزوز ندارند.

نتایج بر روی بیماران نشان داد که در گروه اول(تنها بر روی گوش با وزوز) 24 نفر پاسخ ضعیفی به درمان نشان دادند و در 14 بیمار نتایج خوب مشاهده شد. در گروه دوم(گوش با وزوز + سایر بخش های بدن و سر) 42 بیمار به درمان پاسخ دادند و در 27 نفر درمان موثر نبود.

در این مطاله مشخص شد که با ترکیب طب سوزنی با سایر بخش های بدن اثردهی و  موثر بودن درمان افزایش می یابد.

مقاله چهارم در سال 2018

به طور کلی در این مطالعه پیشنهاد شده است که طب سوزنی ممکن است سبب کاهش شدت وزوز گوش و بهبود کیفیت زندگی فرد شود. همچنین این مطاله که بر روی 88 فرد دارای وزوز انجام شد نتایج نشان داد که طب سوزنی می تواند سبب کمتر شدن صدای وزوز و کاهش شدت آن شود.

در انتها می توان گفت از لحاظ بالینی و کلینیکی بیشتر درمان های وزوز گوش به دلیل پیچیدگی های پاتوفیزیولوژی این بیماری رضایت بخش نمی باشند. اگرچه بیماران با وزوز گوش ممکن است از طب سوزنی، صدادرمانی، سمعک، تحریک الکتریکی و مغناطیسی و سایر درمان های موجود بهره مند شوند. همانطور که بیان شد تمامی این درمان ها ممکن است بر گروهی از بیماران اثر مثبت و بر گروه دیگر هیچ اثری نداشته باشد. بنابراین به نظر می رسد ترکیب چند روش درمانی احتمال و میزان موفیت را افزایش می دهد.

نظر نویسنده: با اینکه وزوز گوش بسیار پیچیده و ناشناخته می باشد اما برطبق تجربه در این زمینه و فیدبک های دریافت شده بیمارانی که دارای کم شنوایی می باشند به احتمال بسیار زیادی با صدادرمانی و سمعک وزوز گوش به مرور برطرف می شود و بیماران با عدم وجود کم شنوایی با انجام و ترکیب چند روش درمانی(صوتی و الکتریکی، سمعک و الکتریکی) میزان موفیت افزایش پیدا می کند.

سوالی که بسیاری از بیماران در هنگام مراجعه به کلینیک از متخصصین می پرسند:

آیا وزوز گوش سبب کم شنوایی می شود؟ یا آیا وزوز گوش خطرناک است؟

وزوز گوش بیماری نمی باشد بلکه از علایم بیماری است به طور مثال گلودرد و سرفه از علایم بیماری سرماخوردگی می باشد. در مقالات قبلی در مورد علت های وزوز گوش توضیح داده شده است این عوامل شامل کم شنوایی، ضربه روحی شدید، ضربه به سر، ضربه صوتی شدید و… می باشد. در واقع سیستم شنوایی مرکزی در تولید وزوز گوش نقش بسیار مهمی دارد.

در وزوز گوش یکطرفه به دلیل اینکه احتمال تومور عصب شنوایی وجود دارد انجام تست MRI الزامی می باشد.

 

کلینیک شنوایی و سمعک فراشنوا به صورت تخصصی در زمینه وزوز گوش فعالیت دارد. 

 برای تعیین وقت و مشاوره با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

 

02188949368

09105241071

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جدیدترین مقالات

وزوز گوش ضربانی چیست؟

چگونگی و نحوه برخورد با کودکان ناشنوا

انواع روش های تست شنوایی سنجی

اختلال شنوایی چیست؟

هزینه درمان وزوز گوش

تست شنوایی ASSR

الپرازولام و درمان وزوز گوش

وسایل جانبی سمعک های زیمنس

سمعک چیر سونیک(Cheer)

انواع سمعک برای کودکان

تست شنوایی نوزاد چند مرحله دارد؟

بدشکلی های گوش نوزاد

چگونه شنوایی نوزاد را تست کنیم؟

سوت کشیدن گوش و ام اس

درمان وزوز گوش با ار تی ام اس(RTMS)

سمعک های جدید ویدکس

حجامت و درمان وزوز گوش

جدیدترین درمان های وزوز گوش در منزل

بهترین کلینیک گوش و وزوز در تهران

عفونت گوش کودکان

نمایندگی های برندهای سمعک

علائم پیرگوشی

آخرین و جدیدترین درمان وزوز گوش

علائم کم شنوایی گوش

قیمت سمعک ضد آب

سمعک کراس

سمعک رکستون

سمعک قابل شارژ

تعمیرات سمعک

تجویز سمعک مناسب