logo-faraaa-100x100

سمعک قسطی

اقساط بدون بهره

کلینیک شنوایی و سمعک فراشنوا

 

کم شنوایی یکی از مشکلاتی که در تمامی گروهای سنی دیده می شود. در کودکان و نوزادان استفاده از سمعک ضروری و اجباری می باشد زیرا رشد مغز، صحبت کردن و ارتباطات و آینده کودک به استفاده از سمعک مناسب وابسته است.

در بزرگسالان نیز استفاده از سمعک از جنبه ارتباطات، مشکلات عدم شنیدن در محل کار و منزل و مشکلات این چنینی برای بیمار مهم و ضروری می باشد.

در کلینیک شنوایی و سمعک فراشنوا با هدف حمایت از تمامی گروههای سنی و جلوگیری از ایجاد مشکلات ناشی از کم شنوایی خرید سمعک به صورت اقساط و بدون بهره به بیماران محترم عرضه می کند.

مدت اقساط بسته به قیمت سمعک متفاوت می باشد اما بیماران محترم نگران این مسئله نباشند. در این کلینیک با توجه به شرایط بیماران بهترین حالت برای شما در نظر گرفته می شود.

کلینیک شنوایی و سمعک فراشنوا