جدیدترین درمان وزوز گوش

جدیدترین درمان وزوز گوش

درمان وزوز گوش

(درمان شگفت انگیز وزوز گوش)

جدیدترین درمان وزوز گوش

از جدیدترین درمان های وزوز گوش تحریک الکتریکی می باشد که در اینجا جدیدترین مقالات مربوط به این روش توضیح داده می شود. همچنین روش صدادرمانی یا سمعک های مخصوص وزوز گوش نیز در درمان وزوز گوش بسیار مفید می باشند که در بخش درمان وزوز گوش این مقالات یافت می شوند.

درکاشت حلزون که برای بیماران با افت شنوایی شدید و عمیق انجام می شود عصب شنوایی از طریق الکترودهای قرارگرفته شده در حلزون به طور مستقیم تحریک می شوند. در بسیاری از مقالات بیماران با افت شنوایی شدید و وزوز گوش با انجام کاشت حلزون از وزوز گوش رهایی پید کردند به این معنی که با تحریک سیستم عصبی و برنامه ریزی مجدد مغز می توان وزوز گوش را کاهش یا درمان کرد.

جدیدترین درمان وزوز گوش

 

مقاله اول: وزوز گوش(سال 2019)

وزوز گوش به عنوان صدایی که منبع داخلی(گوش یا سر) داشته باشد در عدم حضور صدای خارجی تعریف می شود. این مشکل اغلب به دلیل کم شنوایی و تغییرات فعالیت عصبی ابنورمال در راههای شنوایی می باشد که به طور اشتباه توسط مغز به عنوان صدای واقعی تفسیر می شود.

برای وزوز گوش ممکن است فعالیت عصبی ابنورمال مربوط به شنوایی یا دیگر مناطق مغزی باشد که در این جهت از روش های مغناطیسی، الکتریکی یا تحریک صوتی به صورت جداگانه یا باهم استفاده می شود.

درمان های تحریک عصب باید فعالیت عصبی را طوری تنظیم کند که سبب کاهش درک وزوز شود که اینکار توسط تغییرات نوروپلاستیسیتی و بازگرداندن سطح نرمال فعالیت عصبی انجام می شود.

 

مقاله دوم: تحریک الکتریکی برای درمان وزوز گوش(سال 2020)

مشکل اصلی بیماران با وزوز گوش ناتوانی در عدم توجه به صدای وزوز گوش می باشد که سبب بی خوابی، عدم تمرکز و مشکلات قابل توجه در سلامت فرد می شود.

هدف این مقاله بررسی پروتکل های مختلف در دوگروه مختلف جهت کاهش یا درمان وزوز گوش می باشد. تحریک الکتریکی استفاده شده بر روی بیماران غیرتهاجمی و تحریک الکتریکی در چندجلسه(روز) انجام شد. تعداد افراد مورد ارزیابی در این مقاله 48 نفر بوده که نتایج به این صورت می باشد: 50% بیماران کاهش قابل توجه در شدت وزوز گوش گزارش کردند بنابراین به نظر می رسد این روش را می توان به عنوان درمان وزوز گوش در نظر گرفت اما 10% بیماران افزایش در شدت وزوز گوش گزارش کردند و 40% بیماران تحریک الکتریکی هیچ تاثیری بر وزوز گوش آنها نداشت.

همچنین در این مقاله تعداد جلسات، 3 جلسه و مدت تحریک در 10 دقیقه انجام شد و بیمارانی که کاهش شدت وزوز گوش را گزارش کردند در جلسه اول تحریک الکتریکی کاهش شدت وزوز مشاهده شد بنابراین احتمال دارد با افزایش تعداد جلسات و مدت ارائه محرک نتایج بهتری بدست آورده شود.

جدیدترین درمان وزوز گوش

 

مقاله سوم: تاثیر تحریکات الکتریکی بر روی وزوز مزمن گوش(سال 2020)

وزوز مزمن گوش اختلالی است که شیوع آن در جهان رو به افزایش است. در این مقاله به بررسی موثر بودن تحریک الکتریکی بر روی بیماران با وزوز مزمن پرداخته شد. در این مقاله از 60 بیمار استفاده شد که به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول تحریک الکتریکی تنها یک گوش، گروه دوم تحریک الکتریکی هر دو گوش و گروه سوم هیچ تحریکی دریافت نکردند.

تمامی بیماران در جلسه مورد تحریک الکتریکی قرار گرفتند( به جز گروه سوم) و فاصله زمانی بین هر جلسه 4 روز تعیین شد. نتیجه بررسی از طریق پرسش نامه ها کاهش قابل توجه بعد از درمان را نشان داد. همچنین اختلاف قابل توجه در بین گروه اول و دوم مشاهده نشد درحالی که نتایج گروه اول و دوم اختلاف بسیار زیادی با گروه سوم داشت.

به طور کلی مشخص شد که تحریک الکتریکی تاثیر بسیار زیادی بر روی بیماران نسبت به بیماران بدون دریافت تحریک الکتریکی دارد.

تحریک الکتریکی و وزوز گوش

 

مقاله چهارم: تاثیر تحریک صوتی و الکتریکی بر وزوز گوش(سال 2020)

وزوز گوش روز به روز به دلیل استفاده از هندزفری، در معرض قرارگیری صدای بلند، استفاده از دارو، استرس و اضطراب بیش از حد روبه افزایش است. به طور کلی در حدود 10 الی 15 درصد مردم جهان از وزوز گوش رنج می برند. در این مقاله از 326 بیمار استفاده شد که برای تمامی بیماران به مدت 12 هفته و روزانه به مدت 60 دقیقه تحریک الکتریکی و صوتی انجام شد. بعد از اتمام دوره تحریک، بیشتر از 66 درصد بیماران از درمان رضایت داشتند و وزوز گوش برطرف شده بود. همچنین 77درصد بیماران بیان کردند به دلیل رضایت از درمان این روش را به دیگر افراد با وزوز گوش معرفی می کنند.

به طور کلی تحریک الکتریکی و صوتی به صورت همزمان در درمان وزوز گوش بسیار اثرگذار و موثر مشاهده شد. همچنین با پایش بیماران اثرات درمان(برطرف شدن وزوز) تا مدت 12 ماه بعد از تحریک باقی ماند به این معنی که حداقل 12 ماه وزوز گوش بیماران به طور کامل قطع شده بود.

جدیدترین درمان وزوز گوش

مقاله پنجم: تحریک الکتریکی در بیماران با وزوز حسی عصبی(2018)

در این مقاله از 73 بیمار(84 گوش) با وزوز گوش یک طرفه یا دوطرفه و کم شنوایی حسی عصبی استفاده شد. دلیل وزوز گوش بیماران شامل پیرگوشی، اتواسکلروزیس، داروهای آسیب رسان به گوش، بیماری منییر، ضربه به سر و عفونت حلزون گوش بود. بعد از انجام تحریکات الکتریکی، کاهش وزوز گوش در 38 گوش از 84 گوش مشاهده شد. همچنین بهبود در وزوز گوش به ترتیب شامل: 45% افراد با پیرگوشی، 50% افراد با داروهای اتوتوکسیک، 33% بیماران با منییرگوش و اتواسکلروز، 40% بیماران با عفونت حلزون گوش بود.

اثر تحریک الکتریکی (تنها در یک جلسه) از چند ساعت تا چند هفته متغییر مشاهده شد اما با تحریکات مجدد کاهش شدت وزوز گوش بدست می آید.

کلینیک شنوایی و سمعک فراشنوا

کلینیک شنوایی فراشنوا با ارائه جدیدترین درمان وزوز گوش و با داشتن تجهیزات مناسب و جدید اماده خدمت رسانی به بیماران محترم می باشد.ما را در اینستاگرام دنبال کنید!

برای تعیین وقت و مشاوره با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 09105241071 02188949368


دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.